Czym jest prawo karne skarbowe? O jakich sprawach mówi? Jakie są jego postanowienia?

prawo karne skarbowe to specjalna część prawa karnego, która zawiera najistotniejsze przepisy, które odnoszą się do unormowania odpowiedzialności osób fizycznych za popełnione przestępstwa, jak również skarbowe wykroczenia.

 

 

Naruszają one niezwykle istotny obszar – finansowe interesy państwa, tak więc reakcja instytucji państwowych musi być adekwatna

Tego typu gałąź prawa podzielona jest na 3 części. Pierwsze to prawo karne skarbowe materialne, które składa się z dwóch elementów: ogólnej części, jaka określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a jednocześnie system sankcji w postaci kar oraz środków karnych, gdy zostaną popełnione. Inna część jest bardziej szczegółowa zawierająca określenie różnych przestępstw i wykroczeń skarbowych.

To oczywiście nie wszystko, do czego odnosi się to prawo, bo jak wspomnieliśmy, jest to parę obszarów, również prawo karne skarbowe procesowe, jakie jest odpowiedzialne za uregulowanie przebiegu postępowania w sprawach karnych skarbowych. Dobrze także powiedzieć o prawie wykonawczym, a możemy je określić tak że określa sposoby wykonywania orzeczeń w kwestiach karnych skarbowych.

 

To bardzo ważne prawo, a wszystkie jego obszary zebrane są w jednym prawnym akcie, w ustawie z dnia 10 września 1999 roku. Należy jednak pamiętać, że prawo skarbowe ma bardzo dużo wspólnego z prawem karnym powszechnym, gdyż jedno, ale również drugie będzie odnosić się do jego instytucji.

 

Najlepiej korzystnie znać zapisy prawa karnego skarbowego, bo jego znajomość przydatna jest w wielu sytuacjach. Dobrze mieć to na uwadze i zawsze być do tego przygotowanym.